Author Archives: cuakinhre.com

3 điều không được tiết lộ để tránh xa thị phi, người khôn khéo đều hiểu, ai thiếu tầm nhìn mới mang đi nói khắp nơi

Có một câu nói đầy ý vị thế này: Lý do tại sao con người có hai tai, một miệng, là để nói ít nghe nhiều! Trong xã hội thực tế, người giao tiếp giỏi, ăn nói tài tình thực sự thành công và có nhiều cơ hội hơn, đặc biệt là trong môi trường […]