Author Archives: Miếng dán rốn trẻ em

3 kỹ năng quan trọng để duy trì hôn nhân bền vững không bóng dáng ‘người ngoài’

Chuyên gia khẳng định: Không có lý do nào là hợp lý để bao biện cho hành vi ngoại tình và đồng thời, bạn cũng không thể đổ lỗi cho bất cứ ai về mối quan hệ không hạnh phúc của mình. Đời sống vợ chồng không hòa thuận, tình cảm với bạn đời không […]