Khuyết điểm của lối đi di chuyển dưới vòi sen

Khoảng không để tạo thành lối đi di chuyển dưới vòi sen được xem là một biểu tượng của những phòng tắm hiện đại nhưng đồng thời điều này cũng tạo ra khuyết điểm là chiếm nhiều không gian trong phòng tắm

ed04018d5c336712c78fb811a8dfb41e Khuyết điểm của lối đi di chuyển dưới vòi sen

8ce892812499be8182f2e4b4ad59626e Khuyết điểm của lối đi di chuyển dưới vòi sen

25e9e1ca3dba6daf9246aa4df2029623 Khuyết điểm của lối đi di chuyển dưới vòi sen

95dced56af753ac89589bd5ab0b6eac3 Khuyết điểm của lối đi di chuyển dưới vòi sen

346205d7ff45f928fcf65c89c2ac222a Khuyết điểm của lối đi di chuyển dưới vòi sen

d138b0de591c9c38e3a22a23c7a7c1c8 Khuyết điểm của lối đi di chuyển dưới vòi sen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *