Ngôi nhà kết nối giữa cũ và mới ở Besstron

Thiết kế mới đã thổi một luồng sinh khí vào ngôi nhà từ thời trước thế chiến thông qua sự kết hợp của một số khoảng trống và hình thức móc nối các thành phần cũ và mới của ngôi nhà với nhau.

Dự án ít được mở rộng và trong thực tế nó được giảm kích thước để tạo ra các kết quả mong muốn cho khách hàng. Hiệu quả đạt được là một không gian liền mạch, bất ngờ và hấp dẫn đồng thời bảo tồn được các giá trị cũ với quang cảnh thành phố tuyệt đẹp cũng như các khu vực giải trí tư nhân.

Ảnh: Scott Burrows

file.352597 Ngôi nhà kết nối giữa cũ và mới ở Besstron

file.352598 Ngôi nhà kết nối giữa cũ và mới ở Besstron

file.352599 Ngôi nhà kết nối giữa cũ và mới ở Besstron

file.352600 Ngôi nhà kết nối giữa cũ và mới ở Besstron

file.352601 Ngôi nhà kết nối giữa cũ và mới ở Besstron

file.352602 Ngôi nhà kết nối giữa cũ và mới ở Besstron

file.352603 Ngôi nhà kết nối giữa cũ và mới ở Besstron

(Theo SGTT)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *