Những chiếc bàn làm việc đầy cảm hứng

Những chiếc bàn làm việc được thiết kế dựa trên ý tưởng của chiếc siêu xe Lamborghini Murcielago LP670-4 SV này được RETRO thiết kế tạo nên không gian làm việc đầy cảm hứng cho mọi người, nhất là giới trẻ.

d6ea960d21dcf42882bf847b5047fd8e Những chiếc bàn làm việc đầy cảm hứng

0bdf1493d2056f3bdf039fad253f0080 Những chiếc bàn làm việc đầy cảm hứng

2b958e9516276170c24326332df98e0d Những chiếc bàn làm việc đầy cảm hứng

2bbccc6fb8bf39862af44cf3b81a0600 Những chiếc bàn làm việc đầy cảm hứng

27958e6471e3c147ad028fbbe195df5b Những chiếc bàn làm việc đầy cảm hứng

c70dcdbcdde930cba6e7b0cbe856414f Những chiếc bàn làm việc đầy cảm hứng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *