Tận mục ngôi đền đôi trên chóp đá cheo leo ở Trung Quốc

Đến nay, các nhà nghiên cứu vẫn chưa tìm ra lời giải đáp cho câu hỏi làm thế nào để xây được ngôi đền đôi trên chóp đá cheo leo ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc.

Tận mục ngôi đền đôi trên chóp đá cheo leo ở Trung Quốc

Tận mục ngôi đền đôi trên chóp đá cheo leo ở Trung Quốc - 1

Tận mục ngôi đền đôi trên chóp đá cheo leo ở Trung Quốc - 2

Tận mục ngôi đền đôi trên chóp đá cheo leo ở Trung Quốc - 3

Tận mục ngôi đền đôi trên chóp đá cheo leo ở Trung Quốc - 4

Tận mục ngôi đền đôi trên chóp đá cheo leo ở Trung Quốc - 5

Tận mục ngôi đền đôi trên chóp đá cheo leo ở Trung Quốc - 6

Tận mục ngôi đền đôi trên chóp đá cheo leo ở Trung Quốc - 7

Tận mục ngôi đền đôi trên chóp đá cheo leo ở Trung Quốc - 8

Tận mục ngôi đền đôi trên chóp đá cheo leo ở Trung Quốc - 9

Tận mục ngôi đền đôi trên chóp đá cheo leo ở Trung Quốc - 10

Theo Thảo Nguyên (Kienthuc.net.vn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *